Propozície

14. ročník BBB Vlko Hron MTB

duatlonu štafeta

14. ročník ŠKODA Vlko Hron MTB + duatlon štafeta


Usporiadateľ: CK Vlkanová Witzenmann spolu s obcami Hronsek a Vlkanová.

Všeobecné ustanovenia:

Termín a štart: 4. mája 2019
09.45: M1, M, S, V, W2, Ž1, Ž, ŽV,E-BIKE 50km                                     
10.20: HM1-3, HŽ1-3, E-BIKE, Štafeta duatlon 30km
10.45: RD 8km
10.55: RD2 2km

Kategórie

M1: muži  ročník 1995 – 2000 /50km/ 19-24 
M: muži  ročník 1980 – 1994 /50km/ 25-39
S : muži  /seniori/ ročník 1970 – 1979 /50km/ 40-49
V: muži  /veteráni/ ročník 1960 – 1969 /50km/ 50-59
W2: muži  /veteráni/ ročník 1959 a starší /50km/ 60+
Z1: ženy  ročník 1995 – 2000 /50km/ 19-24
Ž: ženy  ročník 1980 – 1994 /50km/ 25-39
ZV:  ženy  ročník 1979 a staršie /50km/ 40+
HM1:  hobby muži  ročník 2001 – 2003 /30km/ 16-18
HM2: hobby muži  ročník 1980 – 2000 /30km/ 19-39
HM3: hobby muži  ročník 1979 a starší /30km/ 40+
HZ1: hobby ženy  ročník 2001 – 2003 /30km/ 16-18
HZ2: hobby ženy  ročník 1980 – 2000 /30km/ 19-39 
HZ3: hobby ženy  ročník 1979 a staršie /30km/ 40+
E-BIKE30: súťaž elektrobicyklov  ročník 2000+ /30km, terén/  19+
E-BIKE50: súťaž elektrobicyklov  ročník 2000+ /50km, terén/ 19+
 
Rodinné družstvá dieťa +  jeden dospelý /rodič, súrodenec, známy/
RD2Z: RD dievčatá  ročník do 2012 /2km, asfalt/ do 7
RD2M: RD chlapci ročník do 2012   /2km, asfalt/ do 7
RD1Z: RD dievčatá ročník 2004 – 2011 /8km, terén/ 8-15
RD1M: RD chlapci ročník 2004 – 2011 /8km, terén/ 8-15
 
Duatlon štafeta * MTB 30km + beh 10km
DM: muži ročník 2000 a starší /30+10km, terén/ 19+
DZ: ženy ročník 2000 a staršie /30+10km, terén/ 19+
DX: muž-žena ročník 2000 a starší /30+10km, terén/ 19+
 

Limitovaný počet štartovných čísiel pre jednotlivé kategórie:

50km 200 čísiel
HOBBY 30km 200 čísiel
Duatlon štafeta 100 čísel  
RD1 (2km) 100 čísel
RD2 (8km) 100 čísel
E-BIKE 30 čísel

Štartovné čísla a čipy budú pretekárom pridelené a odovzdané pri prezentácii po zaplatení štartovného. Z organizačných dôvodov bude počet pretekárov v jednotlivých kategóriách limitovaný počtom štartovných čísiel.

Popis trate: 50 km, E - BIKE: 50km
Štartuje sa v obci Hronsek pred Obecným úradom, cez železničné priecestie asfaltovou cestou popri vojenskom objekte smerom na Hrabovú po 1500 m odbočiť do  lokality Platina okruhom po poľnej ceste späť k cintorínu, ďalej značenou cyklotrasou do obce Vlkanová a nenáročným stúpaním cez Peťovskú dolinu až nad obec Iliaš. Odtiaľ zvlneným terénom pod hvezdáreň na Vartovke cez Kozlinec nad obec Horná Mičiná, a po modrej  turistickej značke a značenej trati hrebeňom cez Ostrý vrch k usadlosti Hrabová, odtiaľ ďalej po modrej turistickej značke na Kamennú a cez Kopanice po značenej trati späť do cieľa v Hronseku.

Popis trate HOBBY a E- BIKE a MTB duatlon : 30 km
Trať je totožná s 50km traťou až po 13km v polovici Peťovskej doliny, kde odbočí  po žltej turistickej značke smerom na Mičinské lúky a po cca 2km sa znovu napojí na 50km trať. Pretekári duatlonovej štafety štartujú spolu s Hobby 30km a E-Bike

Popis trate RD1 a RD2
Trať RD2
neabsolvuje okruh cez Platinu a pri kasárňach pokračuje úvozom po cyklotrase  do obce Vlkanová, kde po 300m odbočuje doľava a poľnou cestou až ku kasárňam kde  po 200m odbočuje doľava na poľnú cestu, ktorou sa po 1km napojí na cyklotrasu a po nej do cieľa v Hronseku. Trať RD1 absolvuje 2km okruh v obci Hronsek .

popis trate duatlon bežecká časť
Bežci štartujú v štafete druhí v poradí v opačnom smere ako MTB, smerom k vojenskému objektu. Tu sa napoja na trasu RD2 smer Vlkanová poza fabriku až po vojenský objekt v Hronseku, tu odbočia doľava, do lokality Platina a späť k cintorínu. Od cintorína po asfaltovej ceste až do cieľa. 

Prihlášky

Len online na stránke https://marathonbbtour.sk/registracia do 27.4.2019 12:00 hod.   Prihlasovanie na štafetu – prihlasovanie obidvoch pretekárov robí cyklista. Doporučujeme si na registračnej stránke overiť, či systém zaznamenal vašu platbu a prihlásenie.

Štartovné

Kategórie:  

Hobby 30km + E-BIKE 30km
18 € do 27.4.2019, prevodom *   
20 €  3.5.2019, hotovosť   
23 € 4.5.2019, hotovosť 
50km + E-BIKE 50km
20 € do 27.4.2019, prevodom * 
22 € 3.5.2019, hotovosť   
25 € 4.5.2019, hotovosť 
Rodiny s deťmi
10 € do 27.4.2019, prevodom * 
12 € 3.5.2019, hotovosť   
12 € 4.5.2019, hotovosť 
Duatlon štafeta
28 € do 27.4.2019, prevodom * 
30 € 3.5.2019, hotovosť   
33 € 4.5.2019, hotovosť 

V cene štartovného je štartové číslo s čipom, štartovný balíček, účasť na žrebovaní o ceny, občerstvenie na trati, technické a zdravotné zabezpečenie, jedlo a nápoj v cieli.
 
* Informácie o bankovom prevode Vám budú automatický zaslané e–mailom po registrácii.   

Prezentácia: 
Miesto:  Obecný úrad Hronsek
 
3. mája 2019 od 16.00 do 19.30 všetky kategórie
 
4. mája 2019 od 07.00 do 09.15 50km, E – BIKE 50km  od 07.00 do 09.45 Hobby 30km, E-BIKE 30km, Duatlon štafeta  od 07.00 do 10:00 RD1 a RD2
 
Po vyznačenom čase prezentácie jednotlivej kategórie, alebo po minutí štartovných čísiel sa už nebude dať prihlásiť.  Prihlásenie bude ukončené!
 

Technické ustanovenie

Zdravotný stav: 

Podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý  zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže. Pretekári sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko

Škody:

Pretekár sa podujatia zúčastňuje na vlastné riziko. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené pretekármi počas preteku a na celej pretekárskej trati.

Súhlas zákonného zástupcu:

Pre pretekárov do 15 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu so štartom na pretekoch.

Ubytovanie

Ubytovanie a dopravu jednotlivcov usporiadateľ nezabezpečuje.

Značenie trate

Plán tratí bude vyvesený v priestore štartu. Značenie – farebné šípky na ceste, bielo – červené fáborky a biele vápenné značky na križovatkách. Orientačná pomoc smerníkov na celej trati.

Tréningy

Nakoľko trate sa nachádzajú v súkromných lokalitách a poľovníckom revíri, obmedzte tréning po 18. hodine! Pretekár trénuje na vlastnú zodpovednosť! Hodinu pred štartom pretekov je tréning zakázaný!

Odstúpenie

Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo pri najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

Diskvalifikácia

Pretekári, ktorí   predčasne odštartujú,   neprejdú všetkými kontrolami,   nešportovo sa správajú počas preteku,   neuposlúchnu pokyny regulovčíkov na železničných priecestiach,   zložia si ochrannú prilbu,  budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.
 
Stop limit cyklistickej časti duatlon je  4 hod. od štartu. Po tomto čaše pretekár nebude môcť pokračovať v druhej časti duatlonu.  

Občerstvenie

Na trati: 50 km 2x, hobby 1x + spoločné v cieli.

Protesty

Prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 50 € do 15 min. po zverejnení výsledkov.

Vecné ceny

Získajú prví traja v súťažných kategóriách pri účasti viac ako troch pretekárov v kategórií.

Vyhlásenie víťazov

Do 60 min. po prejdení prvých troch pretekárov cieľom v jednotlivých kategóriách.

Žrebovanie o ceny

Po skončení pretekov budú žrebované vecné ceny pre všetkých pretekárov, ktorí dokončili preteky.

Vecné ceny vylosovaným pretekárom, ktorí nie sú prítomní počas losovania prepadajú v prospech ďalšieho pretekára.

Všeobecne

  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, alebo z inej nutnej príčiny zmenu štartu, cieľa trate, resp. odvolanie preteku. 
  • Pri odvolaní preteku bude čiastka štartovného po odpočítaní nákladov pretekárom vrátená. 
  • Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú týchto preteku na vlastné riziko. 
  • Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky. 
  • Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny regulovčíkov na železničných priecestiach. 
  • Povinná je ochranná cyklistická plná prilba! 
  • Zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku!

Organizačný výbor

predseda klubu: Michal Párička - hlavný rozhodca
riaditeľ preteku: Jaroslav Pĺžik
riaditeľ trate: Miroslav Vaculčiak
pokladník: Milan Černek
autori trate: Jaroslav Pĺžik , Miroslav Vaculčiak
značenie trate: Jozef Sláma
registrácia: Roman Halaj
časomiera: Dušan Richter
Informácie: Jaroslav Pĺžik (+ 421 0907 804 984)
e-mail plzik1957@gmail.com.sk

Miroslav Vaculčiak (+42 4210908 916 955)
e-mail vaculciak.miroslav@gmail.com

Michal Párička ( + 421 0903 493 324)
e-mail michalparicka@gmail.com

Jozef Sláma (+421 0908 513 797)
e-mail: jozefslama@gmail.com

Naši sponzori

Ďakujeme našim sponzorom za podporu vďaka ktorej môže náš cyklistický klub fungovať.

logo Witzenmann - sponzor
logo IMP  - sponzor
logo Continental - sponzor

Schôdza cykloklubu sa bude konať 10. februára o 9.00 h v Tryo Pube (www.tryopub.sk).