Propozície

12. ročník BBB Vlko Hron MTB päťdesiatka

4. ročník horského duatlonu

12. ročník BBB Vlko Hron MTB päťdesiatka

4. ročník horského duatlonu

Podujatie je bodovanou súčasťou Marathon BB Tour 2017.
Usporiadateľ: CK Vlkanová Witzenmann spolu s Marathon BB team a obcami Hronsek, Vlkanová.

Všeobecné ustanovenia:

Termín a štart: 6. mája 2017

09.45 hod.: MP, SP, VP, WP, ŽP, DP 50 km
10.20 hod.: HM1, HM2, HŽ1, HŽ2, Duatlon, E_BIKE 30 km
10.45 hod.: RD1, RD2 2km,8 km

Kategórie

MP: muži 19 – 39 rokov /50 km/
SP: muži /seniori/ 40 – 49 rokov /50 km/
VP: muži /veteráni/ 50 – 59 rokov /50 km/
WP: muži /veteráni/ nad 60 rokov /50 km/
ŽP: ženy 19 – 39 rokov /50 km/
DP: ženy nad 40 rokov /50 km/
DUC: duatlon – cyklo, všetky kategórie /30 km/
HM1: hobby muži 15–18 rokov /30 km/
HM2: hobby muži 19–a viac rokov /30 km/
HŽ1: hobby ženy 15–18 rokov /30 km/
HŽ2: hobby ženy 19– a viac rokov /30 km/
RD1: RD dievčatá /dospelý + dieťa do 7 r./ /2 km, asfalt/
RD1: RD chlapci /dospelý + dieťa do 7 r./ /2 km, asfalt/
RD2: RD dievčatá /dospelý + dieťa od 7-14 r./ /8 km, terén/
RD2: RD chlapci /dospelý + dieťa od 7-14 r./ /8 km, terén/
E-BIKE-PEDELEC 25 - súťaž elektrobicyklov /30 km, terén/
Rodinné družstvá: dieťa + jeden dospelí /rodič, súrodenec, známy/

Kategórie Duatlon

30 km cyklistika, 10 km beh
DJM: duatlon jednotlivcov muži 19 až 35 rokov
DJS: duatlon jednotlivci seniori 36 až 49 rokov
DJV: duatlon jednotlivci veteráni, 50 a viac rokov
DJŽ: duatlon jednotlivcov ženy 19 až 35 rokov
DJD: duatlon jednotlivcov dámy 36 a viac rokov
DŠM: duatlon štafeta muži
DŠŽ: duatlon štafeta ženy
DŠMix: duatlon zmiešaná štafeta /muž+žena/

Limitovaný počet štartovných čísiel pre jednotlivé kategórie:

50 km 250 čísiel
HOBBY 250 čísiel
Duatlon jednotlivci 150 čísiel
Duatlon štafety 100 čísel
RD1 (2 km) 50 čísel
RD2 (8 km) 100 čísel
E-BIKE 15 čísel

Štartovné čísla a čipy budú pretekárom odovzdané pri prezentácií pred štartom po zaplatení štartovného.

Popis trate: 50 km
Štartuje sa v obci Hronsek pred Obecným úradom, cez železničné priecestie asfaltovou cestou popri vojenskom objekte smerom na Hrabovú po 1500 m odbočiť do lokality Platina okruhom po poľnej ceste späť k cintorínu, ďalej značenou cyklo - trasou do obce Vlkanová a nenáročným stúpaním cez Peťovskú dolinu až nad obec Iliaš. Odtiaľ zvlneným terénom pod hvezdáreň na Vartovke cez Kozlinec nad obec Horná Mičiná, a po modrej turistickej značke a značenej trati hrebeňom cez Ostrý vrch k usadlosti Hrabová, odtiaľ ďalej po modrej turistickej značke na Kamennú a cez Kopanice po značenej trati späť do cieľa v Hronseku.

Popis trate HOBBY a E- BIKE: 30 km
Trať je totožná s 50 km traťou až po 15 km v polovici Peťovskej doliny, kde odbočí po žltej turistickej značke smerom na Mičinské lúky a po cca 3 km sa znovu napojí na 50 km trať.

Popis trate duatlonu: 30 km + 10 km
Cyklistická časť duatlonu je totožná s Hoby traťou. Po ukončení cyklo časti po odovzdávke v depe pokračujú duatlonisti bežeckou časťou po vyznačenej trati smerom ku vojenskému objektu a poľnou cestou do Vlkanove, odtiaľ terénom do lokality Strelnica, kde sa trať v protismere napojí na cyklotrasu a pokračuje v proti smere až do cieľa v Hronseku.

Trať RD2 neabsolvuje okruh cez Platinu a pri kasárňach pokračuje úvozom po cyklotrase a odbočuje s cyklotrasy v lokalite Strelnica doprava a po značenej trati sa pod Ostrým vrchom napojí na 50 km trať až nad majer Hrabová a cez majer po asfaltovej ceste do cieľa v Hronseku.

Prihlášky

Cez internet: Je potrebné zaslať do 30.4.2017 do 12,00 hod. on line na stránke www.marathonbb.com
Doporučujeme si overiť, či systém zaznamenal vašu platbu a prihlásenie.
Z organizačných dôvodov bude počet pretekárov v jednotlivých kategóriach limitovaný počtom štartovných čísiel.

Štartovné

15 € do 30.4.2017, Hobby + E-BIKE
18 € do 30.4.2017, 50 km, Duatlon
25 € do 30.4.2017, Duatlon štafeta
10 € jednotné štartovné pre kategórie rodiny s deťmi

Štartovné uhradiť na účet SK1509000000005121306308, ako variabilný symbol uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMYYYY

Prezentáciu urýchlite vytlačením maratónskeho pasu (vytlačíte si ho po registrácii na stránke www.mathonbb.com)

Po 30.4.2017 nebude platba prevodom akceptovaná, platiť je možné pri prezentácii!

Štartovné deň pred pretekom 5.5.2017

18 € Hobby + E-BIKE
20 € 50 km, Duatlon
28€ Duatlon štafeta
10 € jednotné štartovné pre kategórie rodiny s deťmi

Štartovné v deň preteku 6.5.2017

23 € Hobby + E-BIKE
25 € 50 km, Duatlon
30 € Duatlon štafeta
10 € jednotné štartovné pre kategórie rodiny s deťmi

V cene štartovného je štartové číslo s čipom, štartovný balíček, účasť na tombole, občerstvenie na trati, technické a zdravotné zabezpečenie, jedlo a nápoj v cieli. Každý pretekár po prejdení cieľom dostáva účastnícku medailu z mozaiky Marathon BB Tour. Informácie o bankovom prevode Vám budú automatický zaslané e – mailom po registrácii.

Prezentácia: Obecný úrad Hronsek

5. mája 2017 od 16.00 do 19.30 hod. všetky kategórie
6. mája 2017 od 7.00 do 9.15 hod. 50 km, duatlon, hobby, EBIKE
od 7.00 do 9.45 hod. RD

Po vyznačenom čase prezentácie jednotlivej kategórie, alebo po minutí štartovných čísiel sa už nebude dať prihlásiť. Prihlásenie bude ukončené!!!

Technické ustanovenie

Lekárska prehliadka

Organizačný výbor odporúča pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. Podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže! Všetci účastníci sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené pretekármi počas pretekov a na celej pretekárskej trati.

Pre pretekárov do 15 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu so štartom na pretekoch.

Ubytovanie

Ubytovanie a dopravu jednotlivcov usporiadateľ nezabezpečuje.

Značenie trate

Plán tratí bude vyvesený v priestore štartu. Značenie – farebné šípky na ceste, bielo – červené fáborky a biele vápenné značky na križovatkách. Orientačná pomoc smerníkov na celej trati. Beh duatlonu bude označený bielymi fáborkami.

Tréningy

Nakoľko trate sa nachádzajú v súkromných lokalitách a poľovníckom revíri, obmedzte tréning po 18. hodine! Pretekár trénuje na vlastnú zodpovednosť! Hodinu pred štartom pretekov je tréning zakázaný!

Odstúpenie

Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo pri najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

Diskvalifikácia

Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas pretekov, neuposlúchnu pokyny regulovčíkov na železničných priecestiach, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv. Stop limit cyklistickej časti duatlon je 4 hod. od štartu. Po tomto čaše pretekár nebude môcť pokračovať v druhej časti duatlonu.

Občerstvenie

Na trati: 50 km + duatlon 2x, hobby 1x + spoločné v cieli.

Protesty

Prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 50 € do 15 min. po zverejnení výsledkov.

Vecné ceny

Získajú prví traja v súťažných kategóriách pri účasti viac ako troch pretekárov v kategórií.

Vyhlásenie víťazov

Do 60 min. po prejdení prvých troch pretekárov cieľom v jednotlivých kategóriách.

Tombola

Po skončení pretekov budú žrebované vecné ceny pre všetkých pretekárov, ktorí dokončili preteky.

Všeobecne

  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, alebo z inej nutnej príčiny zmenu štartu, cieľa trate resp. odvolanie pretekov,
  • Pri odvolaní pretekov bude čiastka štartovného po odpočítaní nákladov pretekárom vrátená,
  • Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné riziko,
  • Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
  • Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny regulovčíkov na železničných priecestiach,
  • Povinná je ochranná cyklistická plná prilba!,
  • Zákaz používať motorové vozidlá po trase pretekov!!

Organizačný výbor

predseda klubu: Michal Párička - hlavný rozhodca
riaditeľ preteku: Jaroslav Pĺžik
riaditeľ trate: Miroslav Vaculčiak
pokladník: Milan Černek
autori trate: Jaroslav Pĺžik , Miroslav Vaculčiak
značenie trate: Jozef Sláma
registrácia: Roman Halaj
časomiera: Dušan Richter
Informácie: Jaroslav Pĺžik (+ 421 0907 804 984)
e-mail plzik@dremont.sk

Miroslav Vaculčiak (+42 4210908 916 955)
e-mail vaculciak.miroslav@gmail.com

Michal Párička ( + 421 0903 493 324)
e-mail michalparicka@gmail.com

Naši sponzori

Ďakujeme našim sponzorom za podporu vďaka ktorej môže náš cyklistický klub fungovať.

logo Witzenmann - sponzor
logo IMP  - sponzor
logo Continental - sponzor