Propozície

12. ročník BBB Vlko Hron MTB päťdesiatka

4. ročník horského duatlonu

12 +1 - ročník BBB Vlko Hron MTB päťdesiatka


Usporiadateľ: CK Vlkanová Witzenmann spolu s obcami Hronsek a Vlkanová.

Všeobecné ustanovenia:

Termín a štart: 5. mája 2018

09.45 hod.: MP, SP, VP, WP, ŽP, DP, E-BIKE 50 km
10.20 hod.: HM1, HM2, HM3, HŽ1, HŽ2, HŽ3, E_BIKE 30 km
10.45 hod.: RD2 8 km
10.55 hod.: RD1 2 km

Kategórie

MP: muži ročník 1979 - 2000 /50 km/
SP: muži /seniori/ ročník 1969 - 1978 /50 km/
VP: muži /veteráni/ ročník 1959 - 1968 /50 km/
WP: muži /veteráni/ ročník 1958 a starší /50 km/
ŽP: ženy ročník 1979-2000 /50 km/
DP: ženy ročník1978 a staršie /50 km/
HM1: hobby muži ročník 2001 - 2003 /30 km/
HM2: hobby muži ročník 1979 - 2000 /30 km/
HM3: hobby muži ročník 1978 a starší /30km/
HŽ1: hobby ženy ročník  2001 -2003 /30 km/
HŽ2: hobby ženy ročník 1979 - 2000 /30 km/
HŽ3: hobby ženy ročník 1978 a staršie
RD1: RD dievčatá /dospelý + dieťa ročník 2011 a mladšie/ /2 km, asfalt/
RD1: RD chlapci /dospelý + dieťa ročník 2011a mladší/ /2 km, asfalt/
RD2: RD dievčatá /dospelý + dieťa ročník 2004 - 2010/ /8 km, terén/
RD2: RD chlapci /dospelý + dieťa ročník 2004 - 2010/ /8 km, terén/
E-BIKE- súťaž elektrobicyklov ročník 2000 a starší /30 km, terén/
E-BIKE- súťaž elektorbicyklov ročník 2000 a starší /50km, terén/
Rodinné družstvá: dieťa + jeden dospelý /rodič, súrodenec, známy/

Limitovaný počet štartovných čísiel pre jednotlivé kategórie:

50 km 200 čísiel
HOBBY 200 čísiel
RD1 (2 km) 100 čísel
RD2 (8 km) 100 čísel
E-BIKE 30 čísel

Štartovné čísla a čipy budú pretekárom odovzdané pri prezentácií pred štartom po zaplatení štartovného.

Popis trate: 50 km, E - BIKE: 50km
Štartuje sa v obci Hronsek pred Obecným úradom, cez železničné priecestie asfaltovou cestou popri vojenskom objekte smerom na Hrabovú po 1500 m odbočiť do lokality Platina okruhom po poľnej ceste späť k cintorínu, ďalej značenou cyklo - trasou do obce Vlkanová a nenáročným stúpaním cez Peťovskú dolinu až nad obec Iliaš. Odtiaľ zvlneným terénom pod hvezdáreň na Vartovke cez Kozlinec nad obec Horná Mičiná, a po modrej turistickej značke a značenej trati hrebeňom cez Ostrý vrch k usadlosti Hrabová, odtiaľ ďalej po modrej turistickej značke na Kamennú a cez Kopanice po značenej trati späť do cieľa v Hronseku.

Popis trate HOBBY a E- BIKE: 30 km
Trať je totožná s 50 km traťou až po 15 km v polovici Peťovskej doliny, kde odbočí po žltej turistickej značke smerom na Mičinské lúky a po cca 3 km sa znovu napojí na 50 km trať.

Popis trate RD1 a RD2

Trať RD2 neabsolvuje okruh cez Platinu a pri kasárňach pokrčuje úvozom po cyklotrase do obce Vlkanová, kde po 300m odbočuje do ľava a poľnou cestou až ku kasárňam kde po 200m odbočuje do ľava na polnú cestu, ktorou sa po 1km napojí na cyklotrasu a po nej do cieľa v Hronseku. Trať RD1 absolvuje 2km okruh v obci Hronsek.

Prihlášky

Cez internet: Je potrebné zaslať do 30.4.2018 do 12,00 hod. link na prihlasovanie https://marathonbbtour.sk/registracia/?regType=1&fltRace=114&year=2018
Doporučujeme si overiť, či systém zaznamenal vašu platbu a prihlásenie.
Z organizačných dôvodov bude počet pretekárov v jednotlivých kategóriach limitovaný počtom štartovných čísiel.

Štartovné

18 € do 30.4.2018, Hobby + E-BIKE
20 € do 30.4.2018, 50 km + E-BIKE
10 € jednotné štartovné pre kategórie rodiny s deťmi

Po 30.4.2018 nebude platba prevodom akceptovaná, platiť je možné pri prezentácii!

Štartovné deň pred pretekom 4.5.2018

20 € Hobby + E-BIKE
22 € 50 km + E-BIKE
12 € jednotné štartovné pre kategórie rodiny s deťmi

Štartovné v deň preteku 5.5.2018

23 € Hobby + E-BIKE
25 € 50 km + E-BIKE
12 € jednotné štartovné pre kategórie rodiny s deťmi

V cene štartovného je štartové číslo s čipom, štartovný balíček, účasť na tombole, občerstvenie na trati, technické a zdravotné zabezpečenie, jedlo a nápoj v cieli.

Informácie o bankovom prevode Vám budú automatický zaslané e – mailom po registrácii.

Prezentácia: Obecný úrad Hronsek

4. mája 2018 od 16.00 do 19.30 hod. všetky kategórie
5. mája 2018 od 7.00 do 9.15 hod. 50 km+ E-BIKE 50km od 7.00 do 9.45 hobby + E-BIKE 30km
od 7.00 do 10.00 hod. RD

Po vyznačenom čase prezentácie jednotlivej kategórie, alebo po minutí štartovných čísiel sa už nebude dať prihlásiť. Prihlásenie bude ukončené!!!

Technické ustanovenie

Lekárska prehliadka

Organizačný výbor odporúča pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. Podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže! Všetci účastníci sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené pretekármi počas pretekov a na celej pretekárskej trati.

Pre pretekárov mladších ako 18 rokov je potrebné súhlas zákonného zástupcu so štartom na pretekoch.

Ubytovanie

Ubytovanie a dopravu jednotlivcov usporiadateľ nezabezpečuje.

Značenie trate

Plán tratí bude vyvesený v priestore štartu. Značenie – farebné šípky na ceste, bielo – červené fáborky a biele vápenné značky na križovatkách. Orientačná pomoc smerníkov na celej trati.

Tréningy

Nakoľko trate sa nachádzajú v súkromných lokalitách a poľovníckom revíri, obmedzte tréning po 18. hodine! Pretekár trénuje na vlastnú zodpovednosť! Hodinu pred štartom pretekov je tréning zakázaný!

Odstúpenie

Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo pri najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

Diskvalifikácia

Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas pretekov, neuposlúchnu pokyny regulovčíkov na železničných priecestiach, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.

Občerstvenie

Na trati: 50 km 2x, hobby 1x + spoločné v cieli.

Protesty

Prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 50 € do 15 min. po zverejnení výsledkov.

Vecné ceny

Získajú prví traja v súťažných kategóriách pri účasti viac ako troch pretekárov v kategórií.

Vyhlásenie víťazov

Do 60 min. po prejdení prvých troch pretekárov cieľom v jednotlivých kategóriách.

Žrebovanie o ceny

Po skončení pretekov budú žrebované vecné ceny pre všetkých pretekárov, ktorí dokončili preteky.

Vecné ceny vylosovaným pretekárom, ktorí nie sú prítomní počas losovania prepadajú v prospech ďalšieho pretekára.

Všeobecne

  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, alebo z inej nutnej príčiny zmenu štartu, cieľa trate resp. odvolanie pretekov,
  • Pri odvolaní pretekov bude čiastka štartovného po odpočítaní nákladov pretekárom vrátená,
  • Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú týchto pretekov na vlastné riziko,
  • Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
  • Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny regulovčíkov na železničných priecestiach,
  • Povinná je ochranná cyklistická plná prilba!,
  • Zákaz používať motorové vozidlá po trase pretekov!!

Organizačný výbor

predseda klubu: Michal Párička - hlavný rozhodca
riaditeľ preteku: Jaroslav Pĺžik
riaditeľ trate: Miroslav Vaculčiak
pokladník: Milan Černek
autori trate: Jaroslav Pĺžik , Miroslav Vaculčiak
značenie trate: Jozef Sláma
registrácia: Roman Halaj
časomiera: Dušan Richter
Informácie: Jaroslav Pĺžik (+ 421 0907 804 984)
e-mail plzik1957@gmail.com.sk

Miroslav Vaculčiak (+42 4210908 916 955)
e-mail vaculciak.miroslav@gmail.com

Michal Párička ( + 421 0903 493 324)
e-mail michalparicka@gmail.com

Jozef Sláma (+421 0908 513 797)
e-mail: jozefslama@gmail.com

Naši sponzori

Ďakujeme našim sponzorom za podporu vďaka ktorej môže náš cyklistický klub fungovať.

logo Witzenmann - sponzor
logo IMP  - sponzor
logo Continental - sponzor